Υπόμνημα:

«Μέρος των πολέμων της Ελλάδος﮲ σχεδιασθέντων κατά στοχασμόν, υπαγόρευσιν και δι’ ιδίων εξόδων του Συνταγματάρχου Μακρυγιάννη προς ευχαρίστησιν των Ελλήνων και ευεργετών μας Φιλελλήνων. Σχεδιάσθηκαν από τα 1836-1839. Αριθ. 1. Το Καρπενήσι. 2. Αι σκηναί των Τούρκων. 3. Η κατεχόμενη από τους Τούρκους μάνδρα από τον Σκοντριάμπασσα και Τσελατίμπεη και επιλοίπους αξιωματικούς με 6.000, οι οποίοι κατείχον όλας τας θέσεις. 4. Στο Τρανό Χωριό επήγαν οι Έλληνες, ο Μάρκος Μπότζαρης, Σγούρης Τζαβέλας, Γιαννούσης Πανομάρας, Ν. Κοντογιάννης, Δήμο Κίτζος, Γιολτασαίοι, Χρήστος Τζαούσης, Βασίλης Γάνιας και άλλοι πολλοί έως 2.000. Ακολούθως επήγαν δια νυκτός εναντίον των Τούρκων και πολεμήσαντες ανδρείως εφονεύθησαν αρκετοί και από τα δύο μέρη, εξ ων και ο Μάρκος Μπότσαρης. Έπειτα μεταβάντες οι Έλληνες εις Καλιακούδα (5) και οχυρωθέντες εις τρία ταμπούρια (6,7,8) αντεστάθηκαν εις τους πολυαρίθμους εχθρούς αλλά τελευταίον ενικήθησαν. 9. Το όρος Βελούχι με την κούλιαν περιηγητού τινός (10). 11.Το όρος Χελιδόνα. 12. Το Μικρόν Χωρίον. 13. Οι Τούρκοι όπου επήγαν και χάλασαν τους εις τα 6,7 και 8 αριθμούς Έλληνας. 14. Ο ποταμός».

Παράθεμα:

«Γράφουν σοφοί άντρες πολλοί, γράφουν τυπογράφοι ντόπιοι και ξένοι διαβασμένοι για την Ελλάδα – ένα πράμα μόνον με παρακίνησε κ’ εμένα να γράψω, ότι τούτην την πατρίδα την έχομεν όλοι μαζί […]. Το λοιπόν δουλέψαμεν όλοι μαζί, να την φυλάμεν κι’ όλοι μαζί και να μην λέγη ούτε ο δυνατός «εγώ» ούτε ο αδύνατος. Ξέρετε πότε να λέγη ο καθείς «εγώ»; Όταν αγωνιστή μόνος του και φκειάση, ή χαλάση, να λέγη εγώ﮲ όταν όμως αγωνίζονται πολλοί και φκειάνουν, τότε να λένε “εμείς”. Είμαστε εις το “εμείς” κι’ όχι εις το “εγώ”». 

Στρατηγού Μακρυγιάννη Απομνημονεύματα, Ελληνικά Γράμματα/Τα Νέα, Αθήνα 2006.

Δημήτριος Ζωγράφος (1790-1840 ή 1843), Η μάχη του Καρπενησίου, 1836-1839, υδατογραφία σε χαρτόνι, 40x55 εκ.

Η μάχη του Καρπενησίου

PDF

17 από 21

Ώρα για έρευνα!

Με μια πρώτη ματιά!

Τι είναι το πρώτο που παρατηρείτε στο έργο; Σημειώστε αυθόρμητα λέξεις που περιγράφουν την πρώτη σας εντύπωση:
Συγκεντρώστε όσες πληροφορίες υπάρχουν για το έργο στη λεζάντα που το συνοδεύει: 
είδος έργου τέχνης-τεχνική:
καλλιτέχνης:
χρονολογία δημιουργίας:
τόπος δημιουργίας:
τίτλος έργου:


Και τώρα ελάτε λίγο πιο κοντά!

Το υπόμνημα με το οποίο συνοδεύει ο στρατηγός Ιωάννης Μακρυγιάννης (1797-1864) τον πίνακα του Δημητρίου Ζωγράφου είναι το κλειδί για να «διαβάσετε» τη ζωγραφική αυτή αφήγηση. Αναζητήστε τους αντίστοιχους αριθμούς που κρύβονται μέσα στο ζωγραφικό έργο και ανακαλύψτε τι συμβαίνει στη συγκεκριμένη απεικόνιση. Επιχειρήστε να την περιγράψετε σε κάποιον που δεν τη βλέπει.

Συμφωνείτε με την άποψη ότι το έργο αυτό μοιάζει με χάρτη, και γιατί;
Με ποιον τρόπο μας οδηγεί ο ζωγράφος να αναγνωρίσουμε τους δύο εχθρικούς στρατούς;
Στη σύνθεση αναπαριστώνται ταυτόχρονα πολλά επεισόδια των συγκρούσεων που έγιναν σε διαφορετικό χρόνο. Μπορείτε να τοποθετήσετε τις σκηνές του έργου σε χρονολογική σειρά; 
Υπάρχει κάποια σκηνή που θεωρείτε κεντρική;Υπάρχουν πρόσωπα που να πρωταγωνιστούν; Πώς το ερμηνεύετε αυτό;
Ο ζωγράφος για να μπορέσει να συμπεριλάβει όλα τα απαραίτητα στοιχεία στην αφήγησή του έχει αλλάξει τη λογική κλίμακα των μεγεθών ανάμεσά τους. Σε ποια σημεία το διαπιστώνετε αυτό;


Ποια στοιχεία της γεωγραφίας του τόπου εικονίζονται;

Το ποτάμι που χωρίζει το έργο στη μέση είναι ο Καρπενησιώτης. Μπορείτε να εντοπίσετε την περιοχή που περιγράφει το έργο σε έναν σημερινό χάρτη; 

Πίσω από το έργο κρύβεται μια εποχή! Ας ταξιδέψουμε ως εκεί!

Μαζί με τη φωτογραφία του έργου παρατίθεται ένα απόσπασμα από τα «Απομνημονεύματα» του Μακρυγιάννη. Βρίσκετε ότι υπάρχει κάποια αναλογία ανάμεσά τους; Καταφέρνει ο καλλιτέχνης να αποδώσει ζωγραφικά τη γνωστή ιδέα του Στρατηγού ότι «Είμαστε εις το ‘εμείς’ κι όχι εις το ‘εγώ’»;Στο υπόμνημα ο Μακρυγιάννης δηλώνει ότι οι 24 πίνακες έγιναν «προς ευχαρίστησιν των Ελλήνων και ευεργετών μας Φιλελλήνων». Ποιοι άλλοι λόγοι κατά τη γνώμη σας μπορεί να υποκίνησαν τη συνεργασία του Στρατηγού με τον Ζωγράφο;🔍

Ποιος θα πει την Ιστορία; 

Οι εικόνες αφηγούνται συνήθως ιστορίες. Κάποιες φορές πιο ζωντανά κι από τις λέξεις. Στην ελληνική παράδοση οι αγιογραφίες στους χριστιανικούς ναούς, εκτός από τον λατρευτικό τους ρόλο, αναλάμβαναν να αφηγηθούν, να διδάξουν τους πιστούς. Παιδί της παράδοσης αυτής είναι ο Δημήτριος Ζωγράφος, αγιογράφος και αγωνιστής του 1821 από την Πελοπόννησο. Μέτοχος της ίδιας παράδοσης και ο Ιωάννης Μακρυγιάννης, οπλαρχηγός της Επανάστασης από τη Στερεά Ελλάδα, που θα αισθανθεί την ανάγκη να καταθέσει ως στρατιωτικός και πρωταγωνιστής των γεγονότων την προσωπική του μαρτυρία. Στην αφήγησή του κυριαρχούν τα πολεμικά επεισόδια και μάλιστα εκείνα της Στερεάς Ελλάδας, στα οποία έλαβε μέρος και που μπορεί να κατανοήσει καλύτερα. Παραλείπονται καίρια ορόσημα της πολιτικής πλευράς της Επανάστασης όπως οι Εθνοσυνελεύσεις, και αναφέρονται λίγα για τον Αγώνα στη θάλασσα και την Πελοπόννησο. Χωρίς ίσως να το συνειδητοποιεί, είναι δύσκολο να αποστασιοποιηθεί από προσωπικές και πολιτικές φιλίες και έχθρες, από ανταγωνισμούς που σημάδεψαν τον ίδιο και την εποχή του. Η διήγησή του, πάντως, αν και υποκειμενική, είναι ιδιαίτερα ζωντανή, συναρπαστική και ενδιαφέρουσα. Ένας θησαυρός πληροφοριών για πρόσωπα, γεγονότα και ιδέες. Μια μοναδική και αναντικατάστατη χρωματιστή ψηφίδα στην Ιστορία της εποχής.

Ο Μακρυγιάννης όμως δεν θα θεωρήσει το έργο αυτό αρκετό. Θα ζητήσει τη συνεργασία ενός καλλιτέχνη. Δίπλα στη σκέψη και τις λέξεις του Στρατηγού ο Δημήτριος Ζωγράφος θα βάλει το σχέδιο και το χρώμα. Εικόνες και λόγος θα λειτουργήσουν παράλληλα, συμπληρωματικά και αχώριστα. Τίτλοι, αριθμημένα ονόματα τόπων και προσώπων, επεξηγηματικά σχόλια θα τοποθετηθούν σε σύντομα υπομνήματα κάτω από κάθε πίνακα. Όμορφα σχεδιασμένοι, σχεδόν αόρατοι αριθμοί θα σηματοδοτήσουν πάνω στην εικόνα τα σημεία του ενδιαφέροντος, αποκρυπτογραφώντας για τον θεατή τη διήγηση της σκηνής. Η συνεργασία των δύο ανδρών θα κρατήσει τρία ολόκληρα χρόνια, από το 1836 έως το 1839. Χρόνια δύσκολα, φορτισμένα και αβέβαια. Το νέο Ελληνικό Κράτος προσπαθεί να ορίσει την ελευθερία που κατέκτησε. Αναζητά τη νέα του ταυτότητα, τη σχέση του με την παράδοση, τη σχέση του με τα νέα ευρωπαϊκά πρότυπα. Ο Μακρυγιάννης θα ξαναγυρίσει στο παρελθόν για να στερεώσει το μέλλον και ο Ζωγράφος θα εργαστεί αφοσιωμένα, με βοηθούς τους δύο γιους του. Το αποτέλεσμα της δουλειάς τους θα είναι σαγηνευτικό, τόσο ως κείμενο όσο και ως καλλιτεχνικό έργο. Θα δημιουργηθεί μία σειρά από πίνακες με την τεχνική της αυγοτέμπερας σε ξύλο και τέσσερις όμοιες σειρές από 24 υδατογραφίες πάνω σε χαρτί. Ο Στρατηγός σκοπεύει να κρατήσει μόνο τη σειρά με τα έργα σε ξύλο. Τις σειρές στο χαρτόνι θα τις προσφέρει ως δώρο, τη μία στον βασιλιά Όθωνα και τις άλλες τρεις στις Μεγάλες Δυνάμεις, την Αγγλία, τη Γαλλία και τη Ρωσία. Μόλις ολοκληρωθούν θα τις παρουσιάσει στους πρεσβευτές των τριών χωρών στην Αθήνα, με μια μεγάλη γιορτή που θα διοργανώσει στο σπίτι του. Θα τους παραδώσει από μία πλήρη σειρά, με την παράκληση να τις στείλουν στους ηγεμόνες τους. Έχει μάλιστα γράψει και το συνοδευτικό γράμμα για κάθε μονάρχη. Η Μάχη στο Καρπενήσι, που βρίσκεται στο Μουσείο Μπενάκη, είναι μία από τις ζωγραφιές αυτές.

❃ Μικρά Σχόλια ❃

Η μάχη στο Καρπενήσι

Από τις πέντε σειρές έργων του Δημητρίου Ζωγράφου σώζεται ακέραια μόνο η μία, εκείνη που ταξίδεψε στην Αγγλία. Οκτώ από τους πίνακες της πρώτης σειράς σε ξύλο, που έμεινε στο σπίτι του Μακρυγιάννη, φυλάσσονται σήμερα στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο. Οι σειρές που παρέλαβαν ο Ρώσος και ο Γάλλος πρέσβης, δεν εντοπίστηκαν ποτέ. Η γαλλική μάλιστα φαίνεται ότι δεν έφυγε τελικά ποτέ από την Ελλάδα. Πιθανόν σε αυτή να ανήκει η «Μάχη στο Καρπενήσι» του Μουσείου Μπενάκη. 

Αόρατος μέσα στο πλήθος που πολεμά, ο Σουλιώτης οπλαρχηγός Μάρκος Μπότσαρης (1790-1823) είναι επικεφαλής σε έναν ακόμα άνισο, ηρωικό αγώνα. 5.000 πεζοί και ιππείς από τις οθωμανικές δυνάμεις στρατοπέδευσαν στο Καρπενήσι. 1.200 ενόπλους έχουν να αντιπαρατάξουν τα ελληνικά σώματα. Η μόνη ελπίδα είναι ο αιφνιδιασμός. Ο Μπότσαρης και 350 ακόμα Σουλιώτες θα επιτεθούν απρόσμενα τη νύχτα στη στρατοπεδευμένη στρατιά. Η νυχτερινή έφοδος και η δημιουργία πανικού στον εχθρό είναι ο δικός τους σουλιώτικος τρόπος μάχης. Και πράγματι το σχέδιο θα πετύχει, όμως ο Μάρκος Μπότσαρης θα χάσει τη ζωή του στη συμπλοκή αυτή, το καλοκαίρι του 1823. Το γεγονός βυθίζει στο πένθος τους Έλληνες. 

Μάρκος Μπότσαρης, μια ιδανική μορφή

Μεγαλωμένος σε σκληρές συνθήκες ζωής στα βουνά του Σουλίου, έζησε τα όπλα, τη μάχη και τον φόβο από μικρό παιδί. Αλλά και την ελεύθερη συνείδηση, καθώς οι Σουλιώτες πλήρωναν βέβαια τους αναγκαστικούς φόρους στον Σουλτάνο αλλά την περιοχή τους τη διοικούσαν οι ίδιοι, οργανωμένοι σε φάρες, μεγάλες ευρύτερες οικογένειες δηλαδή. Η οικογένεια του Μπότσαρη είχε αρχηγική θέση ανάμεσα στις άλλες σουλιώτικες φάρες. Ο ίδιος βρέθηκε αρχηγός της μεγάλης του οικογένειας ήδη από τα είκοσι ένα του χρόνια. Ήξερε να διοικεί και να παίρνει γρήγορες και γενναίες αποφάσεις. Στην Επανάσταση έμεινε πιστός στις παραδόσεις και το σύστημα αξιών του τόπου του. Αν και βρέθηκε στη δίνη οξύτατων ανταγωνισμών ανάμεσα στους οπλαρχηγούς της Ρούμελης και της Ηπείρου για τη διεκδίκηση των αρματολικιών της περιοχής, ο Μπότσαρης προσπάθησε να μείνει προσηλωμένος στις εντολές της Επαναστατικής Κυβέρνησης και τον συνολικό στόχο του Αγώνα. Ριψοκίνδυνος, άφοβος και ανυπόταχτος σε συμβιβασμούς, αναδείχθηκε σε πρότυπο ιδανικού ήρωα. Κηδεύτηκε στο Μεσολόγγι, την πόλη που υπερασπίστηκε με όλες του τις δυνάμεις μαζί με πολλούς Σουλιώτες κατά την πρώτη της πολιορκία. Η μορφή και ο θάνατός του θα εμπνεύσουν μια σειρά από λογοτεχνικά, μουσικά και εικαστικά έργα Ελλήνων και Ευρωπαίων καλλιτεχνών.

«…σχεδιασθέντων κατά στοχασμόν, υπαγόρευσιν…»

Μέσα από τις εικόνες του Ζωγράφου και του Μακρυγιάννη γίνεται φανερό ότι και οι δύο αντιμετωπίζουν την Επανάσταση ως πράξη κυρίως στρατιωτική, ομαδική και συλλογική. Τα έργα αυτά δεν θυμίζουν σε τίποτα τους πίνακες των φιλελλήνων Eυρωπαίων ζωγράφων. Εδώ δεν υπάρχουν πρωταγωνιστές, ούτε δημιουργείται κάποιο πορτρέτο. Δεν υπάρχουν θεατρικές κινήσεις και εντυπωσιακά ενδύματα που παρασύρουν τον θεατή σε λεπτομέρειες αισθητικές. Η σύνθεση δεν δημιουργεί την ψευδαίσθηση ότι ο θεατής βρίσκεται και αυτός μέσα στο έργο. Οι μάχες αποδίδονται από μακριά και από ψηλά, πανοραμικά. Οι αγωνιστές από απόσταση. Τον χώρο της εικόνας καταλαμβάνει η κοινή δράση των ομάδων. Με τρόπο πυκνό συνυπάρχουν στο ίδιο έργο διαφορετικά επεισόδια τοποθετημένα το ένα δίπλα στο άλλο, πολλές διαφορετικές φάσεις και πολλά διαφορετικά σημεία της δράσης. Δεν είναι τυχαίο που ο Μακρυγιάννης διάλεξε να συνεργαστεί με έναν αγιογράφο. Η βυζαντινή τέχνη της αγιογραφίας αλλά και η παραδοσιακή ζωγραφική των τελευταίων αιώνων της Τουρκοκρατίας έχουν διδάξει άριστα στον Ζωγράφο τους τρόπους για να πετύχει το αποτέλεσμα αυτό. Αποδίδει τους όγκους στο τοπίο και τις μορφές σχηματοποιημένα. Η κλίμακα που χρησιμοποιεί δεν αποδίδει τη σχέση ανάμεσα στα εικονιζόμενα πρόσωπα και πράγματα. Ούτε η προοπτική βοηθά την αντίληψη του τι είναι αληθινά μπροστά και τι πιο πίσω. Τα έργα μοιάζουν επίπεδα, όπως ένα χαλί ή ένας χάρτης. Το χρώμα άφθονο αλλά και αέρινο με την τεχνική της υδατογραφίας, δίνει μια μοναδική αίσθηση αλλά και κωδικοποιεί πληροφορίες για να διευκολύνει την κατανόηση της σκηνής. Το όνομα του Δημητρίου Ζωγράφου θα βρεθεί μόνο σε δύο ζωγραφιές. 

«προς ευχαρίστησιν των Ελλήνων και ευεργετών μας Φιλελλήνων»

Ποιος είναι άραγε ο σκοπός της εικαστικής αυτής αφήγησης και γιατί να θέλει ο Μακρυγιάννης να την προσφέρει και στις ευρωπαϊκές Δυνάμεις, αναλαμβάνοντας μάλιστα όλα τα έξοδα; Ίσως συνειδητοποιώντας από πολύ νωρίς ότι συμμετέχει σε γεγονότα κοσμοϊστορικά που θα αλλάξουν τα πάντα στον τόπο του, να αισθάνεται την ευθύνη της παράδοσης της Ιστορίας στις επόμενες γενιές. Άλλωστε δεν υπάρχει κράτος χωρίς Ιστορία. Και ο σκοπός της προσφοράς του έργου στις ευρωπαϊκές Δυνάμεις; Ο ίδιος θα την παρουσιάσει ως μια χειρονομία «ευχαρίστησης» των φιλελλήνων για τη συνεισφορά τους στον ελληνικό Αγώνα. Ή μήπως με τη γλώσσα της ζωγραφικής βρίσκει την ευκαιρία να τονίσει ότι το ελληνικό έθνος κατέκτησε μόνο του την ελευθερία, μέσα από αγώνες και θυσίες, όπως άλλωστε παρουσιάζεται σε κάθε σκηνή του Ζωγράφου;

📖 Βιβλιογραφικές Παραπομπές

Ε. Αγγελομάτη-Τσουγκαράκη, Ιστορικές Πηγές του Αγώνα. Έγγραφα, απομνημονεύματα, πρώτες ιστορίες, Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, τ.3, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2003.

Α. Κούρια, Η Ελληνική Επανάσταση. Η μαρτυρία της Τέχνης, Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, τ.3, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2003.

Α. Κωτίδης, Ελληνική Τέχνη. Ζωγραφική 19ου αιώνα, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1995.

Χ. Λούκος, Ο Μακρυγιάννης προσφέρει στη Βασίλισσα της Αγγλίας Βικτώρια τις εικονογραφίες του εικοσιένα. (Τρία ανέκδοτα έγγραφα του 1839), Μνήμων 5, Αθήνα 1975, σελ. 201-212.

Λέξεις Κλειδιά

Ευρώπη, Μακρυγιάννης, Παραδοσιακές Κοινωνίες, Τέχνη, Χειρόγραφο