Είκοσι ένα αντικείμενα

Χάρτης της Ελλάδος

Φυσικής Απάνθισμα

Επιστολή Αδαμάντιου Κοραή

Έγγραφο της Φιλικής Εταιρείας

«Μάχου υπέρ πίστεως και πατρίδος»

Σημαία του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη

Διάταγμα κατάργησης δουλείας

Διαταγή της Πελοποννησιακής Γερουσίας

Τμήματα Οπλισμού

  Πάνω στα πλοία

Η Ναυμαχία της Σάμου

Ντουλαμάς του Π. Μαυρομιχάλη

Επιστολή και τηλεσκόπιο
Γεώργιου Καραϊσκάκη

Γάλλοι φιλέλληνες καλλιτέχνες
«προς όφελος των Ελλήνων»

Φορητό γραφείο του λόρδου Μπάιρον

Έλληνες διωκόμενοι

Δημητρίου Ζωγράφου,
Η μάχη του Καρπενησίου

Ο «Ύμνος εις την Ελευθερίαν»
και η σφραγίδα του Δ. Σολωμού

Αγγλική γελοιογραφία για
τη Ναυμαχία του Ναβαρίνου

«Φοίνικες», τα νομίσματα
του νεοσύστατου κράτους

H Επανάσταση της
3ης Σεπτεμβρίου 1843